Avoinna diakoniatyöntekijän toimi Helsingin seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 21.09.2022

Diakoniatyöntekijä toimii osana seurakunnan monialaista diakoniatiimiä – tehtävä täytetään 1.1.2023 alkaen.

Diakoniatyö on lähimmäisen auttamista ja kohtaamista eri elämäntilanteissa. Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on Suomen ortodoksisen kirkon mittavin diakoniatiimi. Siihen kuuluu kaikkiaan kuusi työntekijää, jotka toimivat Suomen suurimmassa ortodoksisessa seurakunnassa, jonka toiminta ulottuu aina Hangosta Heinolaan ja Lahteen saakka. Kaikkiaan Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kuuluu  44 kuntaa ja 21 pyhäkköä. Kolmannes Suomen ortodokseista asuu Helsingin seurakunnan alueella.

Diakoniatyöntekijän tehtäviin kuuluvat muun muassa koti- ja laitoskäynnit, puhelin- ja alueelliset päivystykset sekä muut kohtaamiset. Tiimin ja työntekijöiden vastuulla ovat lisäksi työalan järjestämät retket, retriitit, leirit, kerhot, alueelliset merkkipäiväjuhlat,  ja aineelliseen auttamiseen liittyvä valmistelu sekä päätöksenteko. 

Diakoniatyöntekijä toimii osana seurakunnan monialaista diakoniatiimiä. Tiimin tehtävänjaossa pyritään huomioimaan valittavan osaamisen vahvuudet. Tiimin kesken sovitaan työntekijöiden alueellisesta vastuusta.  

Valittavalta edellytetään soveltuvuutta, yhteistyökykyä ja selviytymistä itsenäisestä työskentelystä. Tukena ja apuna työssä on monialainen tiimi, mahdollisuus ryhmätyönohjaukseen sekä työkykyä ylläpitävään koulutukseen.

Toimeen hakijan tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen. Toimeen valittavalla odotetaan sosiaali- (AMK) tai terveydenhuoltoalan (AMK) tutkintoa. Myös muu työalaan liittyvä ja soveltuva tutkinto voidaan ottaa huomioon. Ukrainan- tai venäjänkielen osaaminen sekä diakoniaan liittyvä aiempi työkokemus voidaan myös katsoa eduksi.

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Toimi kuuluu palkkaryhmään 3, jonka lähtöpalkka on 1.5.22 alkaen 2449,16e. Tehtävä täytetään 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja antavat diakoniatyöstä hallinnollisesti Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa vastaava pappi, rovasti Teo Merras, teo.merras@ort.fi tai diakonian esihenkilö, ylidiakoni Juha Lampinen, juha.lampinen@ort.fi.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi. Viestin otsikoksi laitetaan ’Diakoniatyöntekijä’. Hakemusten on oltava perillä 23.10.2022 klo 14 mennessä. 

Lisätietoa Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta ja siellä tehtävästä diakoniatyöstä: www.hos.fi/apua-tukea

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy