Kolme ehdolle Turun seurakunnan kirkkoherran toimeen

Ajankohtaista | 14.11.2022

Kaikki kolme ehdolle asetettua toimittavat Turussa koepalvelukset joulukuussa. 

Turun ortodoksisessa seurakunnassa haettavaksi julistettuun kirkkoherran toimeen saapui 8.11. päättyneen hakuajan puitteissa kolme hakemusta. Kaikki hakijat täyttävät toimen kelpoisuusehdot.

Helsingin hiippakunnan piispana arkkipiispa Leo on asettanut toimeen ensimmäiselle vaalisijalle pastori Ioannis Lampropouloksen, toiselle vaalisijalle pastori Mikko Leistolan ja kolmannelle vaalisijalle pappismunkki Vladimiros Rusasen.

Seurakunnanneuvosto on kokouksessaan 9.11. esittänyt hiippakunnan piispalle, että ehdokkaita kuullaan koepalveluksissa. Koepalvelukset ja niissä suoritettavat tehtävät määrää hiippakunnan piispa. 

Arkkipiispa Leo määrää koepalvelukset toimitettavaksi Turussa Marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkossa seuraavasti:

3. vaalisija, pappismunkki Vladimiros Rusanen
Lauantai 3.12. klo 18 vigilia
Sunnuntai 4.12. klo 10 liturgia

2. vaalisija, pastori Mikko Leistola
Lauantai 10.12. klo 18 vigilia
Sunnuntai 11.12. klo 10 liturgia

1. vaalisija, pastori Ioannis Lampropoulos
Lauantai 17.12. klo 18 vigilia
Sunnuntai 18.12. klo 10 liturgia

Ehdokkaat toimittavat koepalvelukset yksin ilman muun papiston apua. Jokaiseen vigiliaan ja liturgiaan kuuluu opetuspuhe.

Kirkkoherran vaalista vastaa Turun seurakunnan vaalilautakunta. Vaalilautakunta päättää vaalitoimituksen ajan, paikan ja vaalin tuloksen julkaisemisen ajankohdan. 

Kirkkoherran vaalissa äänioikeus on kaikilla seurakunnan 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä. Kirkkoherran vaalissa äänestävän on oltava 16 vuotta täyttänyt viimeistään hakuajan päättymispäivänä.