Katsomusaineiden uudistaminen pohdinnassa

Ajankohtaista | 17.11.2022

Opetushallituksen asettamassa työryhmässä Suomen ortodoksista kirkkoa edustaa kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuotti vuonna 2022 perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen katsomusaineiden opetuksen uudistamiseen koskevan selvityksen. Sen mukaan katsomusaineiden opetus kohtaa tulevaisuudessa merkittäviä haasteita demografisten muutosten ja katsomuksellisen moninaisuuden lisääntyessä. 

Selvityksessä nousi esiin myös erilaisia yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kaiken kaikkiaan selvityksessä tultiin siihen tulokseen, että katsomusaineisiin liittyvät ongelmakohdat ja kehittämistarpeet ovat moninaisia. 

Näiden kysymysten ratkaisemiseksi on päätetty perustaa kaksi erillistä työryhmää.

Opetushallitus on asettanut katsomusaineiden uudistamista koskevan kehittämisryhmän vuosille 2022–2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettaa parlamentaarisen perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen katsomusaineiden opetuksen seurantaryhmän. 

Kehittämisryhmään kuuluu yhteensä 26 jäsentä ja siinä ovat edustettuina molempien kansankirkkojen, muslimien, vapaa-ajattelijoiden, opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen edustajien lisäksi myös erilaiset opetusalan järjestöt ja ammattiliitot sekä opiskelijajärjestöt. Omaa kirkkoamme edustaa ryhmässä kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov.

– Työmme käynnistyy 28.11. ja tuomme esille, kuinka tärkeää on selvittää

uskonnon tila koulussa. Tieto on tarpeen, sillä nyt käytettävissä olevat tilastot ovat vuodelta 2018. Tämän selvityksen voi tuottaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus eli Karvi. Oletan, että uskonnollinen moninaisuus ei ole kasvanut. Pienryhmäisten uskontojen ryhmäkoot ovat sen sijaan suurentuneet, toteaa Okulov. 

Parlamentaarisen seurantaryhmän ja kehittämisryhmän yhteisenä tehtävänä on tuottaa parlamentaarinen esitys katsomusaineiden opetuksen uudistamisesta perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa.

– Sekä ortodoksisen että katolisen uskonnon opetukseen osallistuvien määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen, mikäli ukrainalaispakolaiset ovat mukana tilastoissa ensi syksynä. Myös islamin uskontoon osallistuvien määrä kasvaa. On hyvä, että nyt saadaan uutta tietoa siitä, kuinka paljon eri opetusryhmissä on oppilaita, sanoo Okulov. 

– Mielenkiintoista on myös se, saadaanko katsomuskoulutusta ammatillisiin opintoihin. 

Teksti: Maria Hattunen