Kirkolliskokous 2022: Päätösistunto

Ajankohtaista | 23.11.2022

Kokouksen päättävässä seitsemännessä istunnossa käsiteltiin loppuun kokouksen viimeinen asiakohta ja kuultiin arkkipiispa Leon päätöspuheenvuoro. 

Stuertit ja arkkipiispa Leo yhteiskuvassa

Asia 5 Keskusrahaston vuoden 2023 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025

Kirkolliskokous päätti hyväksyä Suomen ortodoksisen kirkon keskusrahaston vuoden 2023 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 seuraavin muutoksin: 

Talousarviovuosi 2023:

 • kp 213 Aamun Koitto: lisätään 5 000 euroa julkaisualustan päivittämiseen sekä 50 000 euroa viidennen lehden julkaisemiseen
 • kp 212 Viestintä: lisätään kirkon verkkosivujen ja intran uudistamishankkeen käynnistämiseksi 10 000 euroa
 • kp 301 Avustukset ja yhteistyösopimukset: lisätään
  • 10 000 euroa keskeisten jumalanpalvelusten striimaukseen Uspenskin katedraalista
  • 50 000 euroa kiinteistöjen peruskorjausavustuksiin
  • 50 000 euroa kriisiavustuksiin
  • 8 000 euroa Tuohustulen julkaisemiseen
  • 20 000 euroa ukrainankielisen työn tekemiseen
 • kp 111 Kirkollishallituksen kollegio: lisätään 2 000 euroa kulttuuriperintöstrategiatyöryhmän toimintaan sekä 2 000 euroa taloustyöryhmän toimintaan
 • kp 401 Julkaisutoiminta: poistetaan varatut 15 000 euroa matrikkelin julkaisemiseen
 • kp 114 Kuopion ja Karjalan hiippakunta: lisätään yhteensä 1 500 euroa nuorisovaltuustolle matka- ja kokouskuluihin
 • kp 115 Helsingin hiippakunta: lisätään 1 500 euroa nuorisovaltuustolle matka- ja kokouskuluihin
 • kp 116 Oulun hiippakunta: lisätään 2 000 euroa nuorisovaltuustolle matka- ja kokouskuluihin

Taloussuunnitelmavuosi 2024:

 • kp 212 Viestintä: lisätään kirkon verkkosivujen ja intran uudistamishankkeen loppuun saattamiseen 20 000 euroa
 • kp 301 Avustukset ja yhteistyösopimukset: lisätään
  • 50 000 euroa kiinteistöjen peruskorjausavustuksiin
  • 50 000 euroa kriisiavustuksiin
  • 8 000 euroa Tuohustulen julkaisemiseen
  • 20 000 euroa ukrainankielisen työn tekemiseen
 • kp 111 Kirkollishallituksen kollegio: lisätään 2 000 euroa kulttuuriperintöstrategiatyöryhmän toimintaan sekä 2 000 euroa taloustyöryhmän toimintaan
 • kp 401 Julkaisutoiminta: poistetaan varatut 15 000 euroa matrikkelin julkaisemiseen
 • kp 114 Kuopion ja Karjalan hiippakunta: lisätään yhteensä 1 500 euroa nuorisovaltuustolle matka- ja kokouskuluihin
 • kp 115 Helsingin hiippakunta: lisätään 1 500 euroa nuorisovaltuustolle matka- ja kokouskuluihin
 • kp 116 Oulun hiippakunta: lisätään 2 000 euroa nuorisovaltuustolle matka- ja kokouskuluihin

Taloussuunnitelmavuosi 2025:

 • kp 301 Avustukset ja yhteistyösopimukset: lisätään
  • 50 000 euroa kiinteistöjen peruskorjausavustuksiin
  • 50 000 euroa kriisiavustuksiin
  • 8 000 euroa Tuohustulen julkaisemiseen
  • 20 000 euroa ukrainankielisen työn tekemiseen
 • kp 111 Kirkollishallituksen kollegio: lisätään 2 000 euroa kulttuuriperintöstrategiatyöryhmän toimintaan sekä 2 000 euroa taloustyöryhmän toimintaan
 • kp 114 Kuopion ja Karjalan hiippakunta: lisätään yhteensä 1 500 euroa nuorisovaltuustolle matka- ja kokouskuluihin
 • kp 115 Helsingin hiippakunta: lisätään 1 500 euroa nuorisovaltuustolle matka- ja kokouskuluihin
 • kp 116 Oulun hiippakunta: lisätään 2 000 euroa nuorisovaltuustolle matka- ja kokouskuluihin

Kulttuuriperintöstrategia edellyttää taloussuunnitelmavuosina 2024 ja 2025 määrärahoja mm. ohjelmistohankintoihin ja ohjelmistojen päivittämiseen. Ohjelmistohankinnat tuovat pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä ja lisäävät työn tehokkuutta. Esitykset kirkollishallitukselle määrärahoista tekee kulttuuriperintöstrategiatyöryhmä. Talousvaliokunta linjaa, että hankinnat toteutetaan yhteistyönä seurakuntien kanssa, jotta voidaan saavuttaa synergiaetuja sekä kustannussäästöjä.

Talousvaliokunta yhtyy kirkollishallituksen esitykseen (asia 7) määrärahan varaamiseksi ukrainankielisen papin palkkaamiseksi. Taloudellinen resurssi sellaisenaan ei kuitenkaan ole riittävä. Sivistysvaliokunnan esittämien tavoitteiden toteuttamiseksi talousvaliokunta esittää 20 000 euron määrärahan lisäystä ukrainankieliseen työhön. Kirkollishallitus päättää lisämäärärahan ohjauksesta ja käytöstä.

Talousvaliokunta yhtyy kirkollishallituksen esitykseen, että talousarvion sitovuustaso on taloussäännön mukaisesti kustannuspaikka. Kustannuspaikkavastaavalla on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja kirkollishallituksella on kustannuspaikkakohtainen harkintavalta enintään 20 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin.

Talousarviovuoteen tehdyt muutokset lisäävät talousarviovuoden kustannuksia 197 000 euroa ja näin ollen talousarviovuoden 2023 tulos on alijäämäinen 259 100 euroa. Taloussuunnitelmavuosiin 2024 ja 2025 tehdyt muutokset lisäävät taloussuunnitelmavuosien kustannuksia 142 000 euroa ja 137 000 euroa. Suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 ovat alijäämäisiä 186 100 euroa ja 156 100 euroa. Talousarviovuoden 2023 sekä suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 alijäämä katetaan edellisten kolmen vuoden lisääntyneellä kassavirralla.

Kirkolliskokouksen työskentely on päättynyt

Istunnon päätteeksi kuultiin arkkipiispa Leon päätöspuheenvuoro. Puheenvuoronsa aluksi arkkipiispa kiitti kokouksen nuoria stuertteja (kuvassa vasemmalta oikealle Ilmari Häyrynen, Antti Juka, Siiri Klubb, Tiiu Mutanen, Antti Salpakari ja Lenni Sigfridsson) ja jakoi heille todistukset kokousavustajina toimimisesta.

Vuoden 2022 kirkolliskokouksen työskentely on nyt päättynyt. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kirkon sivuilla kokonaisuudessaan joulukuun puoliväliin mennessä. Tallenteet täysistunnoista tekstitetään ja ne jäävät katsottavaksi kirkon YouTube -kanavalle. 

Päättynyt kokous oli kuluvan toimikauden viimeinen kirkolliskokous. Suomen ortodoksisessa kirkossa toimitetaan kirkolliskokousvaalit maaliskuussa 2023.

Kokouksen viimeisen istunnon puheenjohtajana toimi metropoliitta Elia. Istunto ja kokous päättyi kello 13.59.

Kuva stuerteista ja arkkipiispa Leosta: Maria Hattunen