Kirkon lakipaketti lähetetty lausuntokierrokselle

Ajankohtaista | 04.12.2022

Lausuntopyyntö on lähetetty piispainkokoukselle, seurakunnan neuvostoille, luostarien johtokunnille, kolttien kyläkokoukselle sekä kirkon piirissä toimiville ja kirkon henkilöstöä edustaville järjestöille.

Kirkollishallitus pyytää 31.1.2023 mennessä piispainkokoukselta, seurakunnan neuvostoilta, luostarien johtokunnilta, kolttien kyläkokoukselta sekä kirkon piirissä toimivilta ja kirkon henkilöstöä edustavilta järjestöiltä lausunnot kirkollishallituksen hyväksymistä lakityöryhmän säädösesityksistä perusteluineen.

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan lausuntopyyntö koskee sekä säädösehdotuksia että perustelutekstiä. Vapaamuotoisissa vastauksissa pyydetään erityisesti käsittelemään ehdotusten vaikutusta, toimivuutta ja selkeyttä vastaajan edustaman yhteisön näkökulmasta. Tämän lisäksi kaikille säädösehdotusten vaikutuspiiriin tulevien tahojen huomautuksille ja parannusehdotuksille annetaan arvoa.

Lausunnot annetaan sähköisesti lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Muuta kautta tulleita lausuntoja ei oteta huomioon. Lausuntopalveluun tarvitaan tunnukset, jotka löytyvät lausunnonantajille lähetyn linkin takaa.