Tampereella julkaistiin lausunto turvallisesta seurakunnasta

Ajankohtaista | 23.01.2023

Kristittyjen ykseyden rukousviikon perinteisen rukousvaelluksen päätteeksi julkaistun lausunnon takana on kymmenen tamperelaista seurakuntaa tai kristillistä yhteisöä – Tampereen ortodoksinen seurakunta on yksi allekirjoittajista.

Kymmenen tamperelaista seurakuntaa tai kristillistä yhteisöä on yhdessä sitoutunut noudattamaan Raamatun kultaisen säännön periaatetta monenlaisten näkemysten ja erilaisuuden kohtaamisessa.

Yhteinen lausunto turvallisesta seurakunnasta tai muusta kristillisestä yhteisöstä valmisteltiin Tampereen ekumeenisessa työryhmässä. Lausunto on tiettävästi ensimmäinen koko Suomessa.

Lausunto turvallisesta seurakunnasta

Me allekirjoittaneet seurakunnat ja muut kristilliset yhteisöt Tampereella noudatamme Raamatusta nousevan kultaisen säännön periaatetta erilaisten näkemysten ja erilaisuuden kohtaamisessa. Tahdomme edistää seurakuntien ja muiden kristillisten yhteisöjen turvallisuutta siltä pohjalta, että jokainen on kristillisen opin mukaisesti arvokas Jumalan kuva. Toivotamme kaikki tervetulleiksi kohtaamaan toisiamme.

Seurakunnissamme ja muissa kristillisissä yhteisöissämme:

 • Kunnioitamme itsemme ja toistemme fyysisiä ja henkisiä rajoja.
 • Kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä ja lähestymme arkoja aiheita hienotunteisesti.
 • Kunnioitamme jokaisen vakaumusta ja omaa ajattelua myös uskonkysymyksissä silloinkin, kun itse pitäydymme seurakuntiemme ja yhteisöjemme mukaisissa käsityksissä.
 • Emme hyväksy henkistä tai hengellistä väkivaltaa.
 • Kiinnitämme huomiota asialliseen kielenkäyttöön.
 • Kohtaamme jokaisen tuomitsematta ja olemme valmiita oppimaan toisiltamme uutta.
 • Tarkastelemme ennakkoluulojamme kriittisesti ja kunnioitamme jokaista ilman yleistäviä tai määritteleviä oletuksia, jotka liittyvät ulkonäköön, seksuaalisuuteen, sukupuoleen, siviilisäätyyn, kansallisuuteen, etnisyyteen, uskontoon, arvoihin, terveyteen tai toimintakykyyn.
 • Jos rasismia, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua tapahtuu, puutumme siihen.

Allekirjoittaneet seurakunnat ja kristilliset yhteisöt:

 • Tampereen adventtiseurakunta
 • Tampereen ev.lut. seurakunnat
 • Tampereen Helluntaiseurakunta
 • Tampereen metodistiseurakunta
 • Tampereen vapaakirkkoseurakunta
 • Toivon portti -seurakunta
 • Pelastusarmeija, Tampereen osasto
 • Tampereen Pyhän Ristin seurakunta, Katolinen kirkko Suomessa
 • Tampereen ortodoksinen seurakunta
 • Sinapinsiemen ry