Kirkko mukana Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanjassa

Ajankohtaista | 15.03.2023

Suomen ortodoksisen kirkon lisäksi kampanjaa tukee myös Filantropia ry.

Kasvihuonekaasujen aiheuttama ilmaston lämpeneminen ja sen mukanaan tuomat lisääntynyt kuivuus, metsäpalot, vaaralliset myrskyt ja tulvat ovat heikentäneet jo nyt ihmisten elinolosuhteita ja terveyttä. Ihmiskunnan on siirryttävä nopeasti nykyisestä luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilitalouteen perustuvasta yhteiskunnasta kohti planeetan rajoja kunnioittavaa, ekologisesti kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Tätä muutosta kutsutaan ekologiseksi siirtymäksi.

Ilmastokriisin ja luontokadon torjunta edellyttävät suuria muutoksia yhteiskunnassa. Monet muutoksista ovat positiivisia mutta kaikki eivät. Muutosten vaikutukset myös kohdistuvat hyvin eri tavalla eri ihmisiin.

Jos liikkumisen ja energian hinta nousee tai omia elintapoja pitää rukata, moni huolestuu. Epävarmuutta voi aiheuttaa myös se, jos elinkeinojen muuttuminen uhkaa omaa työpaikkaa.

Muutos on kuitenkin väistämätön, ja se kannattaa tehdä. Nyt käynnissä olevalla Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanjalla halutaan vedota eduskuntavaaliehdokkaisiin ja käynnistää keskustelu siitä, miten ekologinen siirtymä toteutetaan niin, että se koetaan oikeudenmukaiseksi.

Suomen ortodoksinen kirkko on mukana kampanjassa. Kampanjan periaatteisiin voi tutustua osoitteessa https://oikeudenmukainensiirtyma.fi/principles.

Kampanjassa on mukana myös kirkkomme kansainvälisen diakonian ja lähetystyön järjestö Filantropia ry.