Kanttorin toimi avoinna Kaakkois-Suomen seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 29.03.2023

Kyseessä on Kotka-Loviisa toiminta-alueen kanttorin päätoiminen työsopimussuhteinen toimi.

Julistetaan haettavaksi Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan Kotka-Loviisa toiminta-alueen päätoiminen kanttorin työsopimussuhteinen toimi. Työnteon ensisijainen paikka on Kotka. 

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot.

Kanttorin tehtävänä on laaja-alaisesti vastata seurakunnan Kotka-Loviisan toiminta-alueen jumalanpalveluelämän kirkkomusiikista ja kirkkokuoroista ja osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kanttori toteuttaa seurakunnassa myös opetus- ja kasvatustyötä aikuisten ja nuorison parissa sekä osallistuu seurakunnan tiedotustoimintaan ja muihin erikseen hänelle osoitettuihin tehtäviin. Kanttorin tehtäviin kuuluu lisäksi alueen kuorojen toiminnan ja kirkkomusiikin kehittämine yhteistyössä seurakunnan kanttoreiden ja työntekijöiden kanssa. 

Kanttorin tointa täytettäessä otetaan huomioon hakija kyky kehittää ja organisoida kirkkomusiikkiyötä sekä osoittaa sitoutuneisuuttaan. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitäjänteistä suunnitelmallisuutta sekä kykyä verkostoitua. 

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimeen valittava aloittaa tehtävässään 01.09.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 21.04.2023 klo 16.00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Arkkipiispan kansliaan (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy