Nuorisotyön muistamisia haettavana

Ajankohtaista | 06.11.2023

Vielä vajaa viikko aikaa tehdä esityksiä vuoden kerhoksi ja ohjaajaksi sekä hakemuksia hopeisen ansiomerkin saajiksi.

80-vuotisjuhlavuottaan viettävä Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry pyytää esityksiä vuoden 2023 kerhoksi ja ohjaajaksi sekä hakemuksia hopeisen ansiomerkin saajaksi. Kultaiset ansiomerkit ovat tällä hetkellä kaikki myönnettyinä, joten niitä ei voi hakea.

Esityksiä voivat tehdä niin seurakunnat kuin yksityishenkilötkin.

Vuoden ohjaajaksi voi esittää ohjaajaa, joka on kuluneena vuonna tai lähiaikoina osoittanut selkeää innostusta ja onnistumista ortodoksisen lapsi- ja nuorisotoiminnan toteuttamisessa. Vuoden ohjaaja voi olla myös suhteellisen kokematon – tärkeintä on mainio asenne, innostaminen, ahkeruus ja tunnollisuus. Vuoden ohjaaja -maininnasta henkilö saa kunniakirjan ja pienen rahallisen stipendin.

Vuoden kerhoksi voi olla ehdolla säännöllisesti kokoontuva ja toimiva, ortodoksiseen lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvä kerho. Vuoden kerho -maininnasta kerho saa kunniakirjan ja pienen rahallisen stipendin.

Hopeista ansiomerkkiä voi anoa henkilölle, joka on tehnyt useita vuosia innokasta työtä ortodoksisten lasten ja nuorten parissa ja hyväksi. ONL ry:n johtokunta on määritellyt hopeisen ansiomerkin saajien kriteerit seuraavasti: “Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään 5 vuotta jatkuneesta ansiokkaasta toiminnasta kirkon nuorisotyön parissa. Erityisiksi ansioiksi hopeisen ansiomerkin hakemisessa voidaan nähdä lisäksi omaa kotiseurakuntaa laajempi vaikuttamisalue tai laaja nuorisotyön kentän toimijuus.” Hopeisen ansiomerkin saaja saa kunniakirjan, hopeisen merkin ja pienen muistamisen, esimerkiksi kukkia.

Esitysten tekemisen apuna voi käyttää ONL ry:n sivuilta löytyviä lomakkeita, mutta myös vapaamuotoinen esitys käy, kunhan siitä käy selville, että mitä palkitsemista haetaan, kenelle, millä perusteella ja kuka on esittäjätaho sekä yhteyshenkilö asiassa.

Hakemukset tulee toimittaa liittoon viimeistään 12.11.2023 joko sähköpostitse (onl@ort.fi) tai lähettämällä sen postitse riittävän hyvissä ajoin liiton toimistoon (Kirkkokatu 18A+B17, 80100 Joensuu). 

Johtokunta tekee päätökset mahdollisimman pian esitysajan päätyttyä ja muistamiset voidaan jakaa joustavasti, esimerkiksi Nikolaos-juhlien yhteydessä.