Palvelukeskuksen johtoryhmä

Palvelukeskuksen operatiivista toimintaa koordinoi, suunnittelee ja kehittää palvelukeskuksen johtoryhmä, jonka työskentelyä johtaa palvelukeskuksen johtaja. 

Johtoryhmän muodostavat itseoikeutettuna jäsenenä arkkipiispa Leo ja palvelukeskuksen eri toiminnoista vastaavat työntekijät: palvelukeskuksen johtaja Jari Rönkkö, kirkon lakimies Jouni Heino, talouspäällikkö Henna Mynttinen, kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen, kasvatusasiain koordinaattori Antti Räsänen ja vastaava tiedottaja Maria Hattunen.

Johtoryhmä valmistelee kirkollishallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja johtoryhmän jäsenet esittelevät omaan toimialaansa liittyvät asiat kirkollishallituksen istunnoissa.