Palvelukeskuksen johtoryhmä

Palvelukeskuksen operatiivista toimintaa koordinoi, suunnittelee ja kehittää palvelukeskuksen johtoryhmä, jonka työskentelyä johtaa palvelukeskuksen johtaja. 

Palvelukeskuksen johtoryhmän jäsenet yhteiskuvassa

Johtoryhmän muodostavat itseoikeutettuna jäsenenä arkkipiispa Leo ja palvelukeskuksen eri toiminnoista vastaavat työntekijät: kirkon lakimies Jari Rantala (joka toimii 1.8.2019 alkaen myös palvelukeskuksen johtajan sijaisena), talouspäällikkö Henna Mynttinen, kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov ja vastaava tiedottaja Maria Hattunen.

Johtoryhmä valmistelee kirkollishallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja johtoryhmän jäsenet esittelevät omaan toimialaansa liittyvät asiat kirkollishallituksen istunnoissa.

Johtoryhmän apuna valmistelussa toimii hallinnon assistentti, Annaleea Kemppainen.