Perittävät maksut

Kirkollishallitus on määritellyt virkatodistuksista perittävät maksut ortodoksisesta kirkosta annetun lain 74 §:n 2 momentin nojalla.

1 §
Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta ja muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

2 §
Maksulliset todistukset

Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) Todistuksesta veloitetaan 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirkon jäsentietojärjestelmästä, perhelehdistä tai jos tietoa haetaan kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta.

Todistuksesta veloitetaan 30 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista eikä kyseessä ole todistuksen päähenkilön yksittäinen avioliitto-, muutto- tai kuolintieto tai kirkollinen toimitus.

Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

2) Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus 9 euroa;

3) sukututkimusta varten laadittava todistus 45 euroa, jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;

4) tieteelliseen tutkimukseen annettava todistus 45 euroa, jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;

5) ote kirkonkirjoista, monikielinen virkatodistus, keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopio, kirkonkirjojen tietoihin perustuvan aiemmin laaditun todistuksen kopio, 9 euroa.

3 §
Muut maksut

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

4 §
Voimaantulo
 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja sillä kumotaan kirkollishallituksen 13 päivänä kesäkuuta 2017 antama päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista.